fbpx

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

 

Tytuł projektu: „Utrzymanie konkurencyjności Firmy w branży turystycznej  oraz zmiana profilu działalności jako sposób na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom COVID-19”.

 

Celem projektu jest:

– utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy dzięki nowym stronom internetowym
i uruchomieniu innowacyjnych szkoleń online oraz narzędzia szkoleniowego EBOOK.

–  wzrost konkurencyjności poprzez zmianę profilu działalności na sprzedaż lodów.

–  wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie trwałego miejsca pracy.

 

Osiągnięcie w/w celu projektu będzie możliwe poprzez realizację inwestycji związanej z:

  • zakupem:

– zestawu szkoleniowego multimedialnego,

– sprzętu biurowego i urządzeń elektronicznych,

– kiosku gastronomicznego,

– usługi zaprojektowania i wdrożenia stron www,

  • zrefundowaniu kosztów działań marketingowych mających na celu promocję nowych wdrożonych w ramach projektu usług,
  • zrefundowaniu kosztów bieżących związanych z prowadzeniem Firmy.

 

Wartość projektu: 373 743,25 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 259 334,37 PLN

Messenger Travel Caffe